Cavi Lipo- Fettreducering med ulraljud

 
 

För frågor om behandlingen vänligen kontakta Madde på 
salongpp@gmail.com
eller
070-340 08 53

 
 
 
cavii.png
 

VAD ÄR CAVI LIPO?

Cavi Lipo är ett av de mest avancerade ultraljudssystem som använder sig av
kavitationsteknik med inriktning på fettcellsförstöring. 
Cavi Lipo fungerar på allt underhudsfett och
hela kroppen är behandlingsbar.

Det som gör just Cavi Lipo så effektiv är att den har en patenterad lösning, som gör att ultraljudet distribueras in i kroppen vinkelrätt och att man då får interferens och således uppnår en mycket effektiv kavitation i behandlingsområdet. Detta utan att behöva använda onödigt mycket effekt, vilket gör det lättare att komma åt fettceller. Ultraljudsvågorna är effektiva ned till 15 mm under huden, där fettcellerna förstörs, medan andra typer av celler – exempelvis hud och blodkärl– endast påverkas genom ökad cirkulation.
Med andra ord, en smärtfri och helt ofarlig teknik.

Andra Lipo tekniker skapar inte avlägsning av fettceller, utan lämnar ofta ett buckligt resultat genom dränering av vätska. Cavi Lipo jämnar ut och lämnar ett symetriskt resultat. 

Cavi Lipo systemet skapar vibrationer med ultraljud kring 25 kHz, alltså 25000 svängningar per sekund.
Det skapas en mikrobubbla av vacuum i fettcellen som snabbt blir varm av friktionen mellan fettcellens fett och vakuumbubblan. Friktionen skapar värme som leder till cellens destruktion.

Cavi Lipo är för närvarande det mest utvecklade systemet för behandlingen av fett & celluliter.
Cavi Lipo behandlingen kan mycket väl likställas med den teknik en kirurg kallar liposuction, vilket är den teknik en plastkirurg använder för att utföra fettsugningar där de tar hjälp av kroppens reningsverk, lymfsystemet ,för att få bort slaggprodukterna.

KAVITATION

För att förklara kavitation behöver man förstå fettcellen. Enkelt beskrivet har alla celler ett skal som kallas membran. Fettcellen är fylld med vätska som till största delen består av fettsyror och glukos. Kavitation uppstår när t.ex. en vätska inte hinner fylla upp ett hålrum i samma takt som hålrummet skapas.
I Cavi Lipons fall kommer fettcellen att vibrera i takt med ultraljudet, i en hastighet som är för hög för att cellen ska hinna med. Därigenom uppstår kavitation; det bildas en vakuumbubbla i fettcellen. Bubblan gnids mot vätskan i fettcellen och det uppstår friktionsvärme. Det tar Cavi Lipon omkring 100 sekunder att få vakuumbubblan att bli så varm att den spränger fettcellens ytterhölje. Men andra ord är kavitation det fenomen som förstör fettcellen helt.

”Cellen utsätts för ultraljud och börjar vibrera”
(Steg 1)
”Det börjar utvecklas en bubbla i cellen” (Steg 2)
”Bubblan slår sönder cellens membran” (Steg 3)

Före & efter 1 behandling á 15 min

Före & efter 1 behandling á 15 min

 

 

 

BEHANDLING

Behandlingen kan ske på alla ställen där det finns underhudsfett, vilket kan innebära såväl buk, lår, armar, och kärlekshandtag, som ansikte och hals. Utöver detta behandlas även celluliter. Alla fettyper kan behandlas bortsett från det inre fettlagret, som ligger innanför tjockare muskelskikt. Dessa påverkas alltså inte av behandlingen utan går endast att påverka genom rätt kosthållning och motion

En behandling tar ca 30 minuter. Det behandlade området blir varmare som resultat av den ökade blodcirkulationen och är ett bevis på att behandlingen fungerar.

När ultraljudet träffar fettceller uppstår det vibrationer. Dessa fortplantas via vätskan i kroppen och uppfattas som kvitter av örat, vilket kallas undertoner. Det är en normal och mekanisk påverkan av ljudorganen och upphör så fort sonden tappar kontakt med fettet.

bailine.jpg

fÖRE & EFTER BEHANDLING

För att hjälpa kroppen är det viktigt att dricka mycket vatten, både före och efter behandlingen.
Man skall gärna dricka ca 2 dl/timme.

Vill man ha riktigt bra resultat bör man hålla ner intaget av kolhydrater ett dygn innan samt ett dygn efter behandlingen. Man skall även hålla en lågkolhydratisk kost (tallriksmodellen) under hela behandlingstiden. Anledningen är inte så konstig, den frigjorda vätskan innehåller kroppens egen energi (glukos & triglyserider), vilket innebär att musklerna kommer konsumera vätskan om det inte finns andra kolhydrater att tillgå.

Efter varje behandling görs ett lymfdränage med hjälp av koppning för att sätta igång lymfsystemet ordentligt och få ut slaggprodukterna ur kroppen.

För ännu bättre resultat kan kunden köpa med sig koppor hem för att fortsätta dränaget.

RESULTAT

Terapeuten och kunden sätter gemensamt ihop ett paket som passar kundens målbeskrivning. Paketet innehåller bland annat önskat antal behandlingar, kostråd och motionsplanering. Tillsammans ska åtgärderna ge ett optimalt resultat.

En tumregel är att man får bort 2-6 cm och 240 gram rent fett per behandling.
(kan bli mer eller mindre, detta är individuellt!) 
Slutgiltigt resultat av en behandling uppnås efter ca 6-8 veckor efter slutförd behandling.

VEM, HUR OCH NÄR

Alla som är fullt friska och någorlunda vana motionärer kan behandlas med Cavi Lipo med ca 1 veckas mellanrum. Har man någon form av sjukdom behöver det inte vara ett hinder, men man bör naturligtvis meddela terapeuten detta. Det viktigaste är dock att du som kund har motivation till en sund hälsa.

I och med att du bestämmer dig för en behandling, får du komma in för en kostnadsfri konsultation där du får veta mer ingående om kost, motion och själva behandlingen. Skriv gärna ner dina frågor innan så att du kommer ihåg att fråga allt!

viktigt att veta

Kroppen är individuell och olika personer får olika resultat. Man kan alltså inte jämföra sig med andra.
Vid en behandling kan kroppen komma att säga ifrån, precis som när du drastiskt byter kost.
Man kan alltså hamna på ett + resultat. Men efter nästa behandling kommer kroppen att reagera som vi vill igen. Och vi kommer få minusresultat! Det är även här individuellt hur kroppen reagerar!